Peter Epstein

Performance Credits

CalArts Jazz 1992 - 3rd Annual CD
Track Title Instruments
#1 Hikari-Goh Alto sax
#2 Reality Soprano sax
#3 Internal Dialogue Alto sax
#6 Olga Benario Soprano sax
#7 Different Opinions Soprano sax
#8 Wonder Bread Alto sax
#9 Lullaby Soprano sax
CalArts Jazz 1991 - 2nd Annual CD
Track Title Instruments
#2 Lusing Alto sax
#3 Maru's Dreams Soprano sax
#4 Questions Soprano sax
#7 Cuantos AƱos Alto sax
#9 Doors Tenor sax
#10 Suns Tenor sax
CalArts Jazz 1990 - 1st Annual CD
Track Title Instruments
#1 Waiting To Come Back Sax
#2 Bahia Sax
#3 Four Glimpses of Night Sax
#4 How Now (For Now) Soprano sax
#5 Tracks For The Troubadours Sax
#6 Refraction Soprano Sax
#8 Of Fading Crimson Alto sax
#10 Look Around You Alto sax
#12 Anticipation Alto sax

Composition Credits

CalArts Jazz 1992 - 3rd Annual CD
Track Title Composer
#3 Internal Dialogue Peter Epstein
CalArts Jazz 1991 - 2nd Annual CD
Track Title Composer
#2 Lusing Peter Epstein
#9 Doors Peter Epstein
CalArts Jazz 1990 - 1st Annual CD
Track Title Composer
#6 Refraction Peter Epstein
#10 Look Around You Peter Epstein